O Fundacji

Misja / Cele


Nasza Fundacja, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, działa od 2002 roku w Polsce, głównie na terenie Podkarpacia. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, chorym, niepełnosprawnym, a także wybitnie uzdolnionym. Realizujemy tę misję poprzez dofinansowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie subkont bez prowizji oraz organizowanie i przekazywanie pomocy rzeczowej dla potrzebujących rodzin. Ponadto wspieramy naukę, rozwój i wypoczynek dzieci i młodzieży, fundując stypendia, a także organizując wyjazdy rekreacyjno-edukacyjne. Z czasem rozpoczęliśmy także organizować zajęcia i warsztaty artystyczne, edukacyjne, rozwojowe, profilaktyczne, terapeutyczne i inne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej. Organizujemy również wymiany międzynarodowe oraz działamy na rzecz rozwoju wolontariatu międzynarodowego. Młodzież z różnych części świata, która do nas przyjeżdża wspólnie z wolontariuszami Fundacji przygotowuje programy i prowadzi warsztaty językowe, artystyczne i inne dla dzieci, młodzieży.

2 czerwca 2012 roku rozpoczęliśmy budowę Wioski Dziecięcej w Brzozowie. W Wiosce znajduje się kompleks rodzinnych domów dziecka dla sierot naturalnych i społecznych oraz Mała Akademia Życia - miejsce edukacji, rozwoju i wypoczynku, różnych form terapii dla dzieci i młodzieży - mieszkańców Wioski oraz dzieci, młodzieży ze społeczności lokalnej, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ważnym aspektem pracy Fundacji było i jest budzenie wrażliwości społecznej na ubóstwo, niepełnosprawność, patologie oraz kształtowanie postaw zaangażowania i niesienia bezinteresownej pomocy. Poprzez konkretne działania uczymy dzieci i młodzież odpowiedzialnego angażowania się w działalność charytatywną. 

Pomagają nam