Nasze akcje

1,5% podatku - Opis akcji

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego.

W efekcie zmian w przepisach na 2022 r. (ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - Nowelizacja Nowego Ładu Podatkowego) podatnicy mają prawo przekazać 1,5% (a nie jak do tej pory 1%) swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

    

Zebrane pieniądze umożliwiają codzienną działalność statutową Fundacji, którą jest pomoc finansowa i materialna najbardziej potrzebującym dzieciom, chorym, niepełnosprawnym oraz uzdolnionym. Dzięki wpływom z 1,5% podatku możemy w części pokryć koszty związane z wyposażeniem budynków w Wiosce Dziecięcej "NASZ DOM".

Kto może przekazać 1,5% podatku?

  1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

  2. Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

  3. Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 23-procentowej stawki podatku.

  4. Podatnik osiągający dochody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, wymienionych w art. 30b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak to zrobić?

Aby przekazać 1,5% podatku Fundacji Pomocy Dzieciom prosimy o wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38).

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia danym roku podatkowym, we właściwych rubrykach zeznania podatkowego, zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, należy wpisać:

Nazwa OPP: Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Numer KRS: 0000117587

Pomagają nam