Pomoc

Wyprawka szkolna - Opis akcji

Kierując się misja niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, udzielamy wsparcia dzieciom i młodzieży, w postaci przekazania wyprawki szkolnej.

Jeśli chcieliby Państwo ubiegać się o pomoc społeczną prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

- pisemny wniosek o udzielenie pomocy,

- zaświadczenie o zarobkach,

- zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (jeśli dotyczy),

- inne dokumenty potwierdzające opisywaną sytuację,

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przyznawania pomocy

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej dla dzieci wraz z kompletną dokumentacją można składać w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 23 w Brzozowie. W razie pytań prosimy o kontakt z Fundacją pod nr tel. 13 43 440 20 w.30 lub 886 121 202, adres e-mail: kontakt@fpd.org.pl

Pomagają nam