Pomoc

Nasze subkonta - Opis

Od początku istnienia Fundacji pomagamy dzieciom chorym i niepełnosprawnym bezpłatnie prowadząc dla nich subkonta.

Podopieczni mogą gromadzić na subkoncie 1,5% podatku dochodowego oraz środki z darowizn indywidualnych głównie na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.  

 

Prowadzimy subkonta dla dzieci niepełnosprawnych, z różnymi schorzeniami z Podkarpacia, a także z całej Polski.

W wyjątkowych przypadkach umożliwiamy utworzenie subkonta dla osoby dorosłej.

Pomagamy głównie poprzez refundację:

- kosztów zakupu leków oraz sprzętu medycznego

- kosztów operacji, pobytu w szpitalu, turnusów rehabilitacyjnych

- kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

- kosztów dojazdu do klinik, ośrodków rehabilitacyjnych, szkoły

oraz innych materiałów, niezbędnych do rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego naszych podopiecznych.

 

Zachęcamy do wspierania naszych podopiecznych poprzez przekazanie 1,5% podatku dochodowego.

Wystarczy w rubryce  „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisać:

Numer KRS: 0000117587

W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  należy wpisać: imię i nazwisko podopiecznego (przy wyborze podopiecznego można skorzystać z zakładki Nasi Podopieczni)

Przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.

Naszych podopiecznych można wspierać również poprzez wpłaty indywidualne. Określoną przez Państwa kwotę można wpłacać na nr konta 83 1240 2324 1111 0000 3323 0456 z dopiskiem na leczenie i rehabilitację imię i nazwisko dziecka

Nie pobieramy opłat i prowizji za dokonanie wpłaty na rzecz naszych podopiecznych. Nie pobieramy opłat za prowadzenie subkont.

W imieniu dzieci i ich rodziców serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Pomagają nam