Nasze akcje

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem - Opis akcji

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - kwestują z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród potrzebujących dzieci. Dzięki ofiarności darczyńców w trakcie Tygodnia Solidarności szkoły mogą pokryć koszty m.in:

  • podręczników i artykułów szkolnych, 

  • odzieży, obuwia, żywności, 

  • wyjazdów i wycieczek klasowych, szkolnych, 

  • środków chemicznych, niezbędnych leków,

  •  leczenia i sprzętu rehabilitacyjnego, 

  • dodatkowych zajęć wspomagających rozwój, zainteresowania i talenty

  •  oraz koszty dojazdu do szkoły, poradni specjalistycznych czy na dodatkowe zajęcia.

Pomagają nam