Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

08.07.2016
TWÓRCZE WAKACJE 2016

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak rozpoczęła realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym pn. TWÓRCZE WAKACJE wspierane przez Burmistrza Brzozowa oraz Bank PKO BP. Projekt przewiduje działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom o szkodliwości picia alkoholu, wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

08.07.2016
STUDENCI - RUSZA NABÓR DO KONKURSU STYPENDIALNEGO

„Agrafka Agory” - Lokalny Fundusz Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2016/2017 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie.
Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów dziennych, jak i studenci, którzy kontynuują naukę na dziennych studiach wyższych, spełniający następujące warunki:
posiadają miejsce zameldowania na terenie powiatu brzozowskiego,
mają trudną sytuację materialną w rodzinie,
wykazują wzorową postawę społeczną i byli zaangażowani w działalność pozalekcyjną (udział w olimpiadach, konkursach, działalność artystyczna, sportowa, na rzecz szkoły, wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych)
złożyli wniosek wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie.

Kompletną dokumentację należy składać w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 23 w Brzozowie do 10 wrzesnia 2016 roku.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji lub pod nr tel 13 43 440 20 w.30 lub 886 121 202.

08.06.2016
Kolejne podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy w ostatnim czasie wsparli nasze działania finansowo i rzeczowo.

Dziękujemy Sieci Handlowej ALTA za wspólną akcję POMAGAMY DZIECIOM i przekazanie 10% dochodu ze sprzedaży produktów PASSA na pomoc potrzebującym dzieciom.

Dziękujemy FIRMIE LEMUR i zespołowi DOBRE SERCE za przekazanie po raz kolejny pięknych, kolorowych albumów i encyklopedii do biblioteki w powstającej Małej Akademii Życia.

 Dziękujemy Darczyńcom konkursu stypendialnego „Agrafka Agory” za wsparcie finansowe stypendiów dla zdolnej i ubogiej młodzieży.

Dziękujemy naszym stałym Darczyńcom za wsparcie finansowe naszych działań oraz wszystkim, którzy dopiero dołączyli do grona Ofiarodawców. Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich, którzy w ostatnim czasie przekazali dary rzeczowe: zabawki, odzież, meble dla dzieci, itd…

Pomagają nam