Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

18.10.2016
Wyprawka szkolna rozdana

W tym roku przygotowaliśmy wyprawkę szkolną dla 19 dzieci – podopiecznych Fundacji, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Brzozowie, na łączną sumę 2 842,21 . Udało się to nam dzięki ofiarności pracowników Firmy Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz p. Zbigniewa Owsianego - właściciela Zielonej Oazy.

Duże wsparcie otrzymaliśmy również od Nowożeńców Marty i Krzysztofa, którzy zamiast kwiatów poprosili swoich gości o podarowanie artykułów szkolnych dla potrzebujących dzieci.
W plecakach, które otrzymały dzieci znalazły się m.in.: zeszyty, bloki rysunkowe, techniczne, farby, piórniki, przybory do pisania, rysowania.

Składamy serdeczne podziękowania naszym Darczyńcom.

Dziękujemy również wolontariuszom: Beacie Szostak, Natalii Szałajko, Kamilowi Szałajko za pomoc w przygotowaniu i rozdysponowaniu wyprawki.

 

14.10.2016
Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo - nasze działania

W ramach projektu pn. Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich rozpoczęliśmy szereg działań aktywizujących pod względem społeczno-obywatelskim dla dzieci w wieku od 11 do 13 roku ż. ze Szkoły Podstawowej oraz młodzieży w wieku do 16 do 18 r.ż ze szkół średnich z Brzozowa.

Dla młodzieży powstała Młodzieżowa Rada Fundacji, w ramach której będą odbywały się zajęcia przygotowujące młodzież do roli liderów - wolontariuszy, aktywnie zaangażowanych w działania Fundacji na rzecz lokalnej społeczności.

Dla dzieci powstała Akademia Kreatywnego Rozwoju, w ramach której dzieci będą miały różne zajęcia kształtujące cechy osobowości (pozytywna samoocena, wytrwałość, itd.) i postawy sprzyjające większej aktywności społecznej i obywatelskiej, a także zapoznają się z technikami artystycznymi należącymi do tzw. zawodów ginących.

26.10.2016
Podziękowania za książki

Dziękujemy Pani Wioli i Księgarni TAK CZYTAM z Rzeszowa za przekazanie książek dla naszych podopiecznych.

Pomagają nam