Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

20.05.2016
WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak podjęła współpracę z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powstanie Rada Naukowo – Ekspercka, której zadaniem będzie głównie wsparcie naukowe, merytoryczne i praktyczne; inicjowanie nowatorskich form działania; opiniowanie działań Fundacji realizowanych w ramach projektu Wioski Dziecięcej oraz ocena i analiza efektów tych działań; uczestnictwo we wspólnych pracach naukowo – badawczych, wykładach, konferencjach, warsztatach i zajęciach edukacyjnych organizowanych na terenie Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

Głównym celem naszych wspólnych działań będzie wspieranie rodziny i pieczy zastępczej oraz wyrównywanie szans, ograniczenie patologii, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w obrębie środowiska lokalnego i regionalnego.

13.05.2016
DZIĘKUJEMY ZA 1%

DZIĘKUJEMY ZA 1%

01.02.2016
Podziękowania dla pracowników ICN Polfa Rzeszów

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Firmy ICN Polfa Rzeszów za przekazanie do dwóch domów w Wiosce Dziecięcej poduszek, kołder, desek do prasowania, pościeli i innych artykułów potrzebnych do codziennego funkcjonowania w rodzinie.
Szczególnie dziękujemy Panu Tadeuszowi Pietraszowie i Pani Barbarze Nowobilskiej.

Pomagają nam