Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

22.01.2015
Poszukujemy wolontariuszy

Poszukujemy wolontariuszy z całego kraju do promocji Fundacji i kolportażu ulotek zachęcających do przekazania 1% podatku na rzecz Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej.

Termin akcji: luty – kwiecień 2015.

Zapewniamy: udokumentowanie współpracy (porozumienie, referencje), niezbędne materiały, uczestnictwo w projektach i życiu Fundacji, nabycie nowych doświadczeń, poznanie nowych, ciekawych ludzi, wymianę zdobytych już doświadczeń.

Oferujemy wsparcie merytoryczne i rzeczowe niezbędne do akcji. Każdego traktujemy indywidualnie, bierzemy pod uwagę umiejętności i doświadczenia wolontariuszy. Każdemu indywidualnie dziękujemy.

Chętnych zapraszamy do kontaktu:

tel. 886 121 202

kontakt@fpd.org.pl

20.01.2015
POKRZYWDZONE DZIECI CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC

ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA RZECZ WIOSKI DZIECIĘCEJ

Budowa Wioski Dziecięcej w Brzozowie, na pograniczu kultur i religii, gdzie od wieków żyli Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Romowie, jest naszą odpowiedzią na krzywdę dzieci z całego świata, które swojego domu nie mają. Chcemy, aby osierocone dzieci, dotknięte problemami ubóstwa, przemocy, chorób i cierpienia mogły wychowywać się w prawdziwych rodzinach w poczuciu bezpieczeństwa, bez obaw o jutro. Nie możemy dopuścić, aby dzieci te trafiły na margines społeczeństwa odarte z człowieczeństwa. Będziemy dążyć do tego, by nauczyć naszych wychowanków poszanowania godności drugiego człowieka, wrażliwości na krzywdę innych i dobroci. Naszym celem będzie ukształtowanie w wychowankach pozytywnej postawy wobec zróżnicowania kulturowego i rasowego oraz niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
Dzięki wpływom z 1% podatku będziemy mogli w przyszłości realizować działania wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne przy użyciu nowoczesnych metod i współpracy specjalistów. Dzięki dotychczasowej pomocy darczyńców i wpłat z 1% podatku udało nam się wybudować dwa z sześciu rodzinnych domów dziecka. Obecnie kończymy wyposażanie tych budynków w niezbędne meble i sprzęt. W najbliższym czasie rozpoczyna się także szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

08.01.2015
Podziękowania dla wolontariuszy

Składamy serdeczne podziękowania wolontariuszom: Dominice Rzepce, Beacie Golonce, Marcie Golonce, Eli Łobazie, Darii Prokopowicz, Agnieszce Wróbel i Agnieszce Wawrzkowicz za pomoc w przygotowaniu i wysyłce życzeń bożonarodzeniowych do Przyjaciół i Darczyńców Fundacji. Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas!

Pomagają nam