Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

17.07.2014
Aktualności z Wioski Dziecięcej lipiec 2014

Tworzymy kompleks rodzinnych domów dziecka dla sierot społecznych i naturalnych, bez względu na rasę, narodowość czy pochodzenie, a także warunki mieszkaniowe przyszłym wychowankom do czasu ich usamodzielnienia się. Celem głównym inwestycji jest stworzenie dobrej, bezpiecznej, wspierającej przestrzeni do życia dla dzieci i rodziców zastępczych, miejsca wzorcowego opartego na dobrych praktykach modelowej Wioski Dziecięcej, w której każde dziecko jest kochane i uczy się kochać innych, a po opuszczeniu domu będzie promować ideę braterstwa i przyjaźni między narodami. Na tę przestrzeń będą się składać: 6 jednorodzinnych domów dziecka oraz budynek pełniący rolę służebną - miejsce aktywnego wypoczynku i rozwoju. Docelowo w Wiosce przewidujemy schronienie w jednym czasie dla 48 podopiecznych.

W Wiosce zamieszkają sieroty społeczne i biologiczne przebywające w instytucjonalnych domach dziecka. Dzieci te znalazły się w domach dziecka z powodu sieroctwa lub półsieroctwa, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, ubóstwa, bezrobocia, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. Mają za sobą traumatyczne przeżycia. Liczba bezdomnych dzieci w Polsce wynosi 1,5 tys. W instytucjonalnych domach dziecka przebywa 25 tys. dzieci. W województwie podkarpackim w domach dziecka jest umieszczonych 746 dzieci.

30.06.2014
Rusza II edycja konkursu stypendialnego „Agrafka Agory”

„Agrafka Agory” - Lokalny Fundusz Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2014/2015 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.

Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

10.07.2013
Podziękowania dla Banku BGŻ

Z radością informujemy, że w tym roku, podobnie, jak w poprzednim, otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy Wioski Dziecięcej od Banku BGŻ. Szczególne podziękowania składamy Pani Beacie Rapie – Dyrektor Regionu BGŻ o/Rzeszów i Panu Jerzemu Wdowiarzowi – Dyrektorowi Regionu BGŻ o/Krosno.

Dziękujemy za wsparcie