Zostań rodziną zastępczą

Poszukujemy rodzin, wrażliwych na krzywdę dzieci, mających otwarte serca na pomoc dzieciom, chcących podzielić się miłością z dziećmi, które z jakichś względów miłości rodziców nie doświadczyły.

Wolontariat - Dłonie Pełne Dobroci

Poszukujemy grafików, fundraiserów, fotografów, pedagogów, psychologów, socjologów, ekonomistów, tłumaczy. Młodych ludzi, studentów, bezrobotnych i pracowników. Możesz pracować w domu i poświecić nam tyle czasu, ile chcesz.

1% podatku

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Dlatego też, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy z Państwa może przekazać naszej Fundacji 1% podatku dochodowego należnego fiskusowi w danym roku podatkowym.

Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem

Wydarzenie to odbywa się każdego roku, na przełomie maja i czerwca. Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie funduszy na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci z gminy Brzozów. Wolontariusze - uczniowie szkół z Brzozowa i okolic - chodzą z puszkami i proszą o datki. Pieniądze zebrane przez wolontariuszy z danej szkoły następnie przekazywane są dyrekcji szkoły, która rozdysponowuje środki wśród dzieci.

Wyprawka na 5+

Kilka zeszytów, plecak, kolorowe kredki.... to tak niewiele, a może sprawić radość niejednemu dziecku. Ile kosztuje zakup podstawowych przyborów szkolnych, wie niejeden rodzic. Często te wydatki przekraczają możliwości finansowe rodzin.

Nowożeńcy dzieciom

Chcemy przedstawić alternatywę dla Nowożeńców, którzy zamiast przyjmować niezliczoną ilość kwiatów, mogą przyczynić się do czynienia Dobra poprzez poproszenie swoich gości, aby podczas składania życzeń podarowali np. artykuły szkolne, odzież, zabawki z przeznaczeniem na potrzeby najbiedniejszych dzieci.

Pokoloruj ich Świat

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych, nie jesteś obojętny na krzywdę dzieci, chcesz podzielić się tym, co posiadasz, pokoloruj życie biednych, głodnych, chorych i cierpiących dzieci.

Zbiórka materiałów budowlanych i wyposażenia

Ta forma pomocy w całości przekazywana jest na budowę, wykończenie i wyposażenie Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej w Brzozowie.

14.06.2018
Projekt TWÓRCZE WAKACJE ED. III

Głównym celem projektu jest profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w obszarze uzależnień, jak również rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Będzie to realizowane poprzez organizację:

- warsztatów teatralnych - przygotowywanie przedstawienia z użyciem pacynek, wycieczka do profesjonalnego teatru - Teatru Maska do Rzeszowa

- warsztatów plastycznych - własnoręczne wykonywanie pacynek, scenografii i rekwizytów potrzebnych do przedstawienia,

- warsztatów muzycznych - doskonalenie techniki posługiwania się głosem, prawidłowej wymowy i emisji, a także elementy rytmiki, śpiewu

- warsztatów psychologicznych – zajęcia profilaktyczne i edukacyjne prowadzone przez psychologa.

12.06.2018
Projekt MŁODZIEŻ NA 5+

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno- obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji, umiejętności i postaw niezbędnych dla tej aktywności wśród grupy dzieci ze szkół podstawowych i grupy młodzieży z ze szkół średnich z Brzozowa. Beneficjentami projektu są dzieci w wieku od 10 do 13 roku ż. oraz młodzież w wieku do 14 do 18 r.ż. Projekt realizowany jest w okresie od 1.06. 2018 do 31.12.2019

Projekt jest pomysłem członków Młodzieżowej Rady Fundacji (MRF) oraz rozszerzeniem i kontynuacją projektu dofinansowanego z FIO "Aktywna młodzież sposobem na aktywne społeczeństwo" (z 2016/2017 roku).

 

16.03.2018
Podziękowania dla Firmy On-Line Net

Składamy serdeczne podziękowania p. Pawłwoi Ściborowi i Firmie On-Line Net z Brzozowa za nieodpłatne podłączenie i darmową obsługę Intenetu w naszej Wiosce Dzieciecej.

Pomagają nam