Aktualności z Wioski Dziecięcej lipiec 2014

2014-07-17

Tworzymy kompleks rodzinnych domów dziecka dla sierot społecznych i naturalnych, bez względu na rasę, narodowość czy pochodzenie, a także warunki mieszkaniowe przyszłym wychowankom do czasu ich usamodzielnienia się. Celem głównym inwestycji jest stworzenie dobrej, bezpiecznej, wspierającej przestrzeni do życia dla dzieci i rodziców zastępczych, miejsca wzorcowego opartego na dobrych praktykach modelowej Wioski Dziecięcej, w której każde dziecko jest kochane i uczy się kochać innych, a po opuszczeniu domu będzie promować ideę braterstwa i przyjaźni między narodami. Na tę przestrzeń będą się składać: 6 jednorodzinnych domów dziecka oraz budynek pełniący rolę służebną - miejsce aktywnego wypoczynku i rozwoju. Docelowo w Wiosce przewidujemy schronienie w jednym czasie dla 48 podopiecznych.

W Wiosce zamieszkają sieroty społeczne i biologiczne przebywające w instytucjonalnych domach dziecka. Dzieci te znalazły się w domach dziecka z powodu sieroctwa lub półsieroctwa, przemocy w rodzinie, alkoholizmu, ubóstwa, bezrobocia, nieodpowiednich warunków mieszkaniowych. Mają za sobą traumatyczne przeżycia. Liczba bezdomnych dzieci w Polsce wynosi 1,5 tys. W instytucjonalnych domach dziecka przebywa 25 tys. dzieci. W województwie podkarpackim w domach dziecka jest umieszczonych 746 dzieci.

 

Czytaj dalej

Rusza II edycja konkursu stypendialnego „Agrafka Agory”

2014-06-30

„Agrafka Agory” - Lokalny Fundusz Stypendialny jako partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory realizowany jest w roku akademickim 2014/2015 przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak.

Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc osobom młodym, zdolnym, pochodzącym z rodzin ubogich w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce.

O uzyskanie pomocy mogą ubiegać się studenci rozpoczynający naukę na I roku studiów dziennych, jak i studenci, którzy kontynuują naukę na dziennych studiach wyższych, spełniający następujące warunki:

posiadają miejsce zameldowania na terenie powiatu brzozowskiego,

mają trudną sytuację materialną w rodzinie,

wykazują wzorową postawę społeczną i byli zaangażowani w działalność pozalekcyjną (udział w olimpiadach, konkursach, działalność artystyczna, sportowa, na rzecz szkoły, wolontariat, uczestnictwo w zespołach tanecznych, teatralnych, akcjach charytatywnych)

złożyli wniosek wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie. 

Kompletną dokumentację należy składać w siedzibie Fundacji przy ul. Kościuszki 23 w Brzozowie do 31 sierpnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji lub pod nr tel 13 43 440 20 w.30 lub 886 121 202.

Czytaj dalej

Tegoroczny

2014-06-24

W dniach od 26.05.2014 do 01.06.2014 r. Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak przeprowadziła zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem”. Akcja objęła miasto Brzozów, a także wsie w gminie: Humniska, Górki, Przysietnicę, Turze Pole, Grabownicę Starzeńską, Starą Wieś. „Tydzień Solidarności” zorganizowaliśmy przy współpracy pedagogów, nauczycieli, wolontariuszy i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem Akcji, jak co roku, było zebranie funduszy na pomoc ubogim, chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Znamienne jest to, że organizatorzy tej corocznej Akcji pragną pobudzić do działania środowisko lokalne, mieszkańców danych miejscowości, a przede wszystkim dzieci i młodzież. Podczas tegorocznego „Tygodnia Solidarności” uczniowie pod opieką pedagogów zebrali 7 535,36 zł. Zebrane kwoty w całości przekazujemy na potrzeby najuboższych i najbardziej potrzebujących uczniów szkół, które dane środki zebrały.

Czytaj dalej

Fundacja istnieje od 2002 roku. Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym, ubogim, z rodzin patologicznych. Wspieramy także rozwój dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej. Fundujemy stypendia, organizujemy zajęcia edukacyjne, językowe, finansujemy nagrody za wyniki w nauce. Dofinansowujemy turnusy rehabilitacyjne i wakacyjne kolonie dla dzieci z regionu. W ramach działalności organizujemy zbiórki pieniędzy, między innymi podczas Tygodnia Solidarności z Ubogim Dzieckiem oraz Aukcji Dzieł Sztuki, a także z 1% podatku. Fundacja współpracuje ze szkołami i przedszkolami, ze Świetlicą Socjoterapeutyczną w Brzozowie. Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zarząd Fundacji:

1. Andrzej Bieńczak - prezes zarządu Fundacji
2. Bożena Bieńczak - viceprezes zarządu Fundacji

Rada Fundacji:

1. Halina Kościńska - przewodnicząca Rady Fundacji
2. Barbara Golonka - członek Rady Fundacji
3. Zbigniew Sawka - członek Rady Fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną oraz do wspierania naszej działalności.

Organizacja Pożytku Publicznego - Przekaż 1% Podatku - Brzozów

Mecenat Danuta Stenka i Artur Zmijewski Przyjaciele Fundacji Honorowy Patronat budowy Wioski Dzięciecj - Fundacja MG13 Marcin Gortat ICN Polfa Rzeszow S.A. Sponsor Wspierający - Grupa PSB Polskie Składy Budowlane

Dziękujemy za wsparcie: